Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (від 25.04.2019
№ 2704-VIII
)

Закон України “Про освіту” (набрав чинності 28.09.2017)

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

Закон України “Про професійний розвиток працівників” (від 12.01.2012 №4312-VІ)

Закон України “Про інноваційну діяльність” (від 04.07.2002 №40-ІV)

Постанова Верховної Ради України від 08.02.2018 року № 2287-VIII “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році”

Постанова КМУ № 684 від 13.09.2017 року “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів”

Державний стандарт початкової загальної освіти (набрав чинності з 01.09.2012)

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набрав чинності з 01.09.2013)

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті

Концепція сімейного виховання в системі освіти України “Щаслива родина” на 2012-2021 роки

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року

Концепція розвитку громадянської освіти  (Розпорядження Кабінету Міністрів від 03.10.2018 № 710-р)

Концепція державної мовної політики, затверджена  Указом Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Проект Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки

Указ Президента України від 31.05.2018 № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України»

Указ Президента України від 21.02.2017 “Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017- 2020 роки”

Указ Президента України від 13.10.2015 №580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя” від 18 грудня 2006 року

Нова українська школа

Наказ МОН України від 13.12.2018 №1392 “Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції “Нова українська школа”

Наказ МОН України від 07.12.2018 №1362 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи”

Державний стандарт початкової освіти (затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 року № 87)

Розпорядження КМУ № 903-р від 13.12.2017 року “Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»”

Концептуальні засади реформування середньої освіти “Нова українська школа” (15 МБ)

Наказ МОН України від 04.10.2018 “Про надання грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” електронним засобам навчального призначення (електронним підручникам) для початкових класів Нової української школи”

Наказ МОН України від 17.09.2018 №1003 “Про проведення форуму “Освітні вимірювання в контексті Нової української школи”

Наказ МОН України від 20.08.2018  №924 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі”

Методичні рекомендації до наказу МОН України від 20.08.2018 №924

Наказ МОН України від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»

 Наказ МОН України від 10.08.2018 № 1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»

 Наказ МОН України від 05.06.2018 № 595 « Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» навчально-методичній літературі»

 Наказ МОН України №407 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня”

Наказ МОН України №283 від 23.03.2018 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ МОН України № 252 від 19.03.2018 року “Про затвердження списку регіональних тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 i 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа»”

Наказ МОН України № 208 від 27.02.2018 року “Про організацію та проведення підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році, закладами післядипломної педагогічної освіти до викладання іноземних мов (англійської, німецької та французької) відповідно до Концепції «Нова українська школа»”

Наказ МОН України № 207 від 27.02.2018 року “Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та регіональних графіків навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа»

Наказ МОН України № 97 від 05.02.2018 року “Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках”

Наказ МОН України № 34 від 15.01.2018 року “Про деякіорганізаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи”

Наказ МОН України №1021 від 13.07.2017 “Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня”

Лист МОН України №2.2-2937 від 24.10.2018 (свідоцтво досягнень учнів першого класу)

 Додаток до  листів МОН України  № 2.2-1250 від 18.05.2018  та  № 2.2-1255 від 21.05.2018 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу»

Лист МОН України №1/9-181 від 27.03.2018 “Щодо освітніх програм” (Про проведення експертиз освітніх програм, розроблених не на основі типових)

Лист МОН України № 1/9-114 від 26.02.2018 року “Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освітиЕdЕга”

Лист МОН України № 1/9-73 від 01.02.2018 року “Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освіти ЕdЕга”

 

Освітні програми

Навчальні програми для 1-4 класів

Навчальні програми 5-9 класи

Навчальні програми 10-11 класи  (див.  зверху сторінки за даним посиланням для 11 класу, для 10 класу – внизу)

Навчальні програми курсів за вибором, факультативів

Електронні версії підручників

Методичні рекомендації

Лист МОН України № 1/11-5966 від 01.07.2019 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році”

Методичні рекомендації щодо створення, змісту та завантаження е-портфоліо (затведжені наказом МОН №755 від 30.05.2019)

 Наказ МОН України №1047 від 02.10.2018 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насилля і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами”

 Лист МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу  у 2018-2019 навчальному році»

 Методичні рекомендації на 2018-2019 навчальний рік /спецвипуск освітянського інтернет-видання «Майбуття»,  липень-серпень 2018 р., №№ 13-16 (590-593)

Рекомендація Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі

 Лист МОН України №1/11-5480 від 18.05.2018 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії  насильству”

Лист МОН України №1/9-436 від 09.08.2017 ” Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”

Лист МОН України №1/9-413 від 27.07.2017 “Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”

Лист №2/2-14-1907-15 від 21.09.2015 “Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України №1/9-305 від 26.06.2015 “Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році”

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2017 р., №№ 13-16 (566-569)

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2016 р., №№ 13-16 (542-545)

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2015 р., №№ 13-16 (518-521)

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2014 р., №№ 13-16 (494-497)

Лист МОН України №1/9-433 від 29.08.2014 “Рекомендації щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році”

Лист МОН України №1/9-368 від 24.05.2013 “Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі”

Лист МОН України №1/9-426 від 01.06.2012 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін”

Лист МОН України №1/9-454 від 09.06.2011 “Про особливості організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ в 2011/2012 н.р.”

Лист МОН України №1/9-580 від 21.08.2010 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році”

Накази

Наказ МОН № 798 від 10.06.2019 “Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»”

Наказ МОН № 621 від 08.05.2019 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762”

Наказ МОН №390 від 25.03.2019 “Про затвердження плану заходів МОН на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки”

Наказ МОН № 7 від 03.01.2019 «Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти»

Наказ ДСЯО України № 01-11/9 від 01.03.2019 “Про затвердження Методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації”

Наказ УЦОЯО  № 35 від 01. 03.2019 р.  «Про затвердження Загальної характеристики  тесту  незалежного тестування фахових знань та умінь  учителів початкових класів, які виявили бажання   взяти участь у сертифікації педагогічних  працівників у 2019 році»

Наказ МОН України №1/9-684 від 07.11.2018 “Про організацію та участь у ІІ Всеукраїнському учнівському літературно-мистецького конкурсі “Стежками Каменяра””

Наказ МОН України №1/9-663 від 01.11.2018 “Щодо проведення заходів з підвищення кваліфікації шкільних педагогів у форматі EdCamp на 2018-2019 навчальний рік”

Наказ МОН України №1109 від 16.10.2018 “Про деякі питання документів про загальну середню освіту”

Наказ МОН України №849 від 02.08.2018 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів y 2018/2019 навчальному році”

Наказ МОН  №776 від 16.07.2018 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти»

 Наказ МОН України №676 від 25.06.2018 “Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти”

Наказ МОН України №603 від 07.06.2018 “Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2019” 

 Наказ МОН України № 440 від 02.05.2018 «Про затвердження Положення про електронний підручник»

Наказ МОН України №408 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”

 Наказ МОН України №406 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”

 Наказ МОН України №405 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”

Наказ МОН України №1541 від 24.11.2017 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 №995”

Наказ МОН № 1378 від 13.10.17 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти” 

Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 “Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН України №784 від 01.06.2017 “Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2021 роки”

Наказ МОН України від 05.10. 2016 р. № 1196 «Про розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти»

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222”  (Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи)

Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1-4 класів загальноосвітніх навчальниї закладів»

Наказ МОН України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ  МОН України  від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до  навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України №412 від 08.04.2015  “Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів” (Інструкція додається)

Наказ МОНмолодьспорту № 1239 від 28.08.2013 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

Наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 1060 від 01.10.2012  “Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси”

Наказ МОН України №996 від 30.08.2011 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”

Наказ МОН України №496 від 03.06.2008 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН України №522 від 07.11.2000 “Про затвердження положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”

Листи

Лист МОН №1/9-498 від 05.08.19 року “Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.”

Лист МОН № 1/9-471 від 22.07.19 року “Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу”

Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році”

Лист МОН України №1/11-4833 від 23.05.2019 “Щодо використання освітніх ресурсів для компетентнісного навчання учнів і післядипломної підготовки педагогічних працівників”

Лист МОН України 1/11-2507 від 12.03.2019 “Щодо сприяння утвердження академічної доброчесності в Україні”

 Лист МОН України №1/9-656 від 30.10.2018 “Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей”

 Лист МОН України №1/9-593 від  03.10.2018 “Про проведення ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”

 Лист МОН України №1/9-596 від 03.10.2018 “Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти”

 Лист МОН України №1/11-9009 від 22.08.2018 “Про презентацію та конкурсний відбір по програмі FLEX”

 Лист МОН України №1/9-510 від 28.08.2018 “Про проведення Року французької мови в Україні”

 Лист МОН України №1/9-503 від 20.08.2018 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”

 Лист МОН України №1/11-8477 від 10.08.2018 «Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти»

 Лист МОН України № 1/11-8433 від 09.08.2018 «Про мультфільми для учнів 1-4 класів,які можуть бути використанні при проведенні Першого уроку»

Лист МОН України № 22. 1/10-2573 від 19.07.2018 «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM- освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік»

Лист МОН України № 1/9-407 від 26.06. 2018 «Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти»

 Лист МОН України № 1/9-331 від 22.05.2018 « Про необхідність проведення заходів з гарантування безпеки під час освітнього процесу»

Лист МОН України №1/9-294 від 20.04.2018 “Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів”

  Лист МОН України №1/9-222 від 11.04.2018 “Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2018 року №176”

Лист МОН України  №1/9-171 від 22.03.2018 року «Щодо протидії пропаганді сепаратизму в закладах освіти»

Лист МОН України № 1/9-79 від 06.02. 2018 року “Про вибір і замовлення підручників для 5 класу”

Лист МОН України № 1/9-88 від 09.02.2018 “Про відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського”

Лист МОН України № 1/9-74 від 01.02.2018 “Щодо застосування державної мови в освітній галузі”

Лист МОН України №1/9-554 від 13.10.2017  “Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»”

Лист МОН України №1/9-508 від 19.09.2017 “Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018”

Лист МОН України №1/9-495 від 14.09.2017 “Про проведення VІIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”

Лист МОН України №1/11-8269 від 17.08.2017 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах”

Лист МОН України №1/9-315 від 07.06.2017 “Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України №1/9-288 від 23.05.2017 “Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул”

Лист МОН України № 2/2-14-2401-16 від 11 листопада 2016 року “Щодо факту перевірки зошитів вчителем початкових класів”

Лист МОН України №1/9-557 від 20.11.2015 “Щодо звернень про збір коштів”

Лист МОН України №1/9-272  від 29.05.2015 “Щодо своєчасної виплати працівникам галузі відпускних коштів і допомоги на оздоровлення”

Лист МОН України №1/9-209 від 22.04.2015 “Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту”

Лист МОН України №1/9-630 від 05.12.2014 “Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя”

Лист МОН України №1/9-586 11.11.2014 “Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи”

Лист МОН України №1/9-495 від 26.09.2014 «Щодо вдосконалення фахової майстерності вчителів іноземних мов»

Лист  МОН України №1/9-282 від 03.06.2014 “Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов”

Лист МОН України №14.1/10-1183 від 25.04.2014 “Про методичні рекомендації щодо особливостей навчання дітей-біженців”

Лист Міністерства № 1/9-209 від 18.04.2014 р. “Щодо використання робочих зошитів у початковій школі”

Лист МОН України №1/9-592 від 30.08.2013 “Оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин”

Лист МОН України №1/9-61 від 06.02.2008 р. “Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України №2/2-14-420 від 28.02.2007 р. “Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах”

Державна підсумкова атестація

Наказ МОНмолодьспорт, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 року №72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження ДПА учнів(вихованців) ЗНЗ за станом здоров’я»

Зовнішнє незалежне оцінювання

Наказ МОН № 947 від 09.07.2019 року “Про підготовку до проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН № 635 від 11.05.2019 року “Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН № 1096 від 11.10.2018 р.«Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році»

 Наказ УЦОЯО №160 від 02.11.2018 “Про затвердження загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року”

 Наказ УЦОЯО №158 від 22.10.2018 “Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року”

Наказ УЦОЯО №156 від 16.10.2018 “Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року”

 Наказ МОН України №1036 від 28.09.2018 “Про підготовку та проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

 Наказ МОН України від 22.09.2018 №931 “Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

 Наказ МОН України від 26.06.2018 № 696 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

Наказ УЦОЯО №152 від 18.10.2017 “Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року”

Наказ МОН України №150 від 13.10.2017 “Про проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання в 2018 році”

Наказ УЦОЯО №148 від 04.10.2017 “Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт ЗНО 2018 року”

Наказ УЦОЯО №147 від 02.10.2017 “Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року”

Наказ МОН України №1287 від 19.09.2017 “Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 1283 від 19.09.2017 року “Про підготовку до проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 1103 від 31 липня 2017 року “Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ УЦОЯО  99  від 24.05.2016    «Про затвердження Методики переведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100 – 200 балів)» 

Наказ МОН України від 03.02.2016 №77 “Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти”  

Наказ МОН України №1277 від 11.12.2015 “Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання”

Наказ МОН України №1107 від 26.10.2015 “Про закріплення зон обслуговування за регіональними центрами оцінювання якості освіти”

Наказ МОН України від 16.03.2015 №300 “Про затвердження Порядку визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання”

Наказ МОН України від 16.03.2015 №299 “Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання”

         ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затверджене наказом МОН України від 16 березня 2015 року № 299

  Лист МОН України №1/9-559 від 18.09.2018 “Щодо онлайн-підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання”

Лист МОН України №2.2.-1671 від 14.07.2017 “Про проведення пробного ЗНО творчим об’єднанням “Соняшник”

Лист МОН, МОЗ України № 04.01.17/3426/1/9-74 від 10.02.17 року “Щодо участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”