Закон України “Про освіту” (набрав чинності 28.09.2017)

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”

Закон України “Про професійний розвиток працівників” (від 12.01.2012 №4312-VІ)

Закон України “Про інноваційну діяльність” (від 04.07.2002 №40-ІV)

Постанова Верховної Ради України від 08.02.2018 року № 2287-VIII “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році”

Постанова КМУ № 684 від 13.09.2017 року “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів”

Державний стандарт початкової загальної освіти (набрав чинності з 01.09.2012)

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набрав чинності з 01.09.2013)

(нове) Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті

Концепція сімейного виховання в системі освіти України “Щаслива родина” на 2012-2021 роки

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Проект Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки

(нове)  Указ Президента України від 31.05.2018 № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України»

Указ Президента України від 13.10.2015 №580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя” від 18 грудня 2006 року

Нова українська школа

(нове) Наказ МОН України від 13.12.2018 №1392 “Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції “Нова українська школа”

(нове) Наказ МОН України від 07.12.2018 №1362 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи”

Державний стандарт початкової освіти (затверджений постановою КМУ від 21.02.2018 року № 87)

Розпорядження КМУ № 903-р від 13.12.2017 року “Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»”

Концептуальні засади реформування середньої освіти “Нова українська школа” (15 МБ)

Наказ МОН України від 04.10.2018 “Про надання грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” електронним засобам навчального призначення (електронним підручникам) для початкових класів Нової української школи”

Наказ МОН України від 17.09.2018 №1003 “Про проведення форуму “Освітні вимірювання в контексті Нової української школи”

Наказ МОН України від 20.08.2018  №924 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі”

Методичні рекомендації до наказу МОН України від 20.08.2018 №924

Наказ МОН України від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»

 Наказ МОН України від 10.08.2018 № 1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»

 Наказ МОН України від 05.06.2018 № 595 « Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» навчально-методичній літературі»

 Наказ МОН України №407 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня”

Наказ МОН України №283 від 23.03.2018 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи”

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ МОН України № 252 від 19.03.2018 року “Про затвердження списку регіональних тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 i 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа»”

Наказ МОН України № 208 від 27.02.2018 року “Про організацію та проведення підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році, закладами післядипломної педагогічної освіти до викладання іноземних мов (англійської, німецької та французької) відповідно до Концепції «Нова українська школа»”

Наказ МОН України № 207 від 27.02.2018 року “Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та регіональних графіків навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа»

Наказ МОН України № 97 від 05.02.2018 року “Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках”

Наказ МОН України № 34 від 15.01.2018 року “Про деякіорганізаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи”

Наказ МОН України №1021 від 13.07.2017 “Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня”

Лист МОН України №2.2-2937 від 24.10.2018 (свідоцтво досягнень учнів першого класу)

 Додаток до  листів МОН України  № 2.2-1250 від 18.05.2018  та  № 2.2-1255 від 21.05.2018 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу»

Лист МОН України №1/9-181 від 27.03.2018 “Щодо освітніх програм” (Про проведення експертиз освітніх програм, розроблених не на основі типових)

Лист МОН України № 1/9-114 від 26.02.2018 року “Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освітиЕdЕга”

Лист МОН України № 1/9-73 від 01.02.2018 року “Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освіти ЕdЕга”

 

Освітні програми

Навчальні програми для 1-4 класів

Навчальні програми 5-9 класи

Навчальні програми 10-11 класи  (див.  зверху сторінки за даним посиланням для 11 класу, для 10 класу – внизу)

Навчальні програми курсів за вибором, факультативів

Електронні версії підручників

Методичні рекомендації

 Наказ МОН України №1047 від 02.10.2018 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насилля і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами”

 Лист МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу  у 2018-2019 навчальному році»

 Методичні рекомендації на 2018-2019 навчальний рік /спецвипуск освітянського інтернет-видання «Майбуття»,  липень-серпень 2018 р., №№ 13-16 (590-593)

Рекомендація Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі

 Лист МОН України №1/11-5480 від 18.05.2018 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії  насильству”

Лист МОН України №1/9-436 від 09.08.2017 ” Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”

Лист МОН України №1/9-413 від 27.07.2017 “Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”

Лист №2/2-14-1907-15 від 21.09.2015 “Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України №1/9-305 від 26.06.2015 “Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році”

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2017 р., №№ 13-16 (566-569)

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2016 р., №№ 13-16 (542-545)

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2015 р., №№ 13-16 (518-521)

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2014 р., №№ 13-16 (494-497)

Лист МОН України №1/9-433 від 29.08.2014 “Рекомендації щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році”

Лист МОН України №1/9-368 від 24.05.2013 “Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі”

Лист МОН України №1/9-426 від 01.06.2012 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін”

Лист МОН України №1/9-454 від 09.06.2011 “Про особливості організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ в 2011/2012 н.р.”

Лист МОН України №1/9-580 від 21.08.2010 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році”

Накази

Наказ МОН України №1/9-684 від 07.11.2018 “Про організацію та участь у ІІ Всеукраїнському учнівському літературно-мистецького конкурсі “Стежками Каменяра””

Наказ МОН України №1/9-663 від 01.11.2018 “Щодо проведення заходів з підвищення кваліфікації шкільних педагогів у форматі EdCamp на 2018-2019 навчальний рік”

(нове) Наказ МОН України №1109 від 16.10.2018 “Про деякі питання документів про загальну середню освіту”

Наказ МОН України №849 від 02.08.2018 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів y 2018/2019 навчальному році”

 Наказ МОН України №676 від 25.06.2018 “Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти”

Наказ МОН України №603 від 07.06.2018 “Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2019” 

 Наказ МОН України № 440 від 02.05.2018 «Про затвердження Положення про електронний підручник»

Наказ МОН України №408 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”

 Наказ МОН України №406 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”

 Наказ МОН України №405 від 20.04.2018 “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”

Наказ МОН України №1541 від 24.11.2017 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 №995”

Наказ МОН № 1378 від 13.10.17 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти” 

Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 “Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН України №784 від 01.06.2017 “Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2021 роки”

Наказ МОН України від 05.10. 2016 р. № 1196 «Про розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти»

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222”  (Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи)

Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1-4 класів загальноосвітніх навчальниї закладів»

Наказ МОН України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ  МОН України  від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до  навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України №412 від 08.04.2015  “Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів” (Інструкція додається)

Наказ МОНмолодьспорту № 1239 від 28.08.2013 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

Наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 1060 від 01.10.2012  “Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси”

Наказ МОН України №996 від 30.08.2011 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”

Наказ МОН України №496 від 03.06.2008 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН України №522 від 07.11.2000 “Про затвердження положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”

Листи

 Лист МОН України №1/9-656 від 30.10.2018 “Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей”

 Лист МОН України №1/9-593 від  03.10.2018 “Про проведення ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”

 Лист МОН України №1/9-596 від 03.10.2018 “Лист-роз’яснення щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти”

 Лист МОН України №1/11-9009 від 22.08.2018 “Про презентацію та конкурсний відбір по програмі FLEX”

 Лист МОН України №1/9-510 від 28.08.2018 “Про проведення Року французької мови в Україні”

 Лист МОН України №1/9-503 від 20.08.2018 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”

 Лист МОН України №1/11-8477 від 10.08.2018 «Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти»

 Лист МОН України № 1/11-8433 від 09.08.2018 «Про мультфільми для учнів 1-4 класів,які можуть бути використанні при проведенні Першого уроку»

Лист МОН України № 22. 1/10-2573 від 19.07.2018 «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM- освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік»

Лист МОН України № 1/9-407 від 26.06. 2018 «Щодо недопущення політичної агітації у закладах освіти»

 Лист МОН України № 1/9-331 від 22.05.2018 « Про необхідність проведення заходів з гарантування безпеки під час освітнього процесу»

Лист МОН України №1/9-294 від 20.04.2018 “Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів”

  Лист МОН України №1/9-222 від 11.04.2018 “Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2018 року №176”

Лист МОН України  №1/9-171 від 22.03.2018 року «Щодо протидії пропаганді сепаратизму в закладах освіти»

Лист МОН України № 1/9-79 від 06.02. 2018 року “Про вибір і замовлення підручників для 5 класу”

Лист МОН України № 1/9-88 від 09.02.2018 “Про відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського”

Лист МОН України № 1/9-74 від 01.02.2018 “Щодо застосування державної мови в освітній галузі”

Лист МОН України №1/9-554 від 13.10.2017  “Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»”

Лист МОН України №1/9-508 від 19.09.2017 “Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018”

Лист МОН України №1/9-495 від 14.09.2017 “Про проведення VІIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”

Лист МОН України №1/11-8269 від 17.08.2017 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах”

Лист МОН України №1/9-315 від 07.06.2017 “Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України №1/9-288 від 23.05.2017 “Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул”

Лист МОН України № 2/2-14-2401-16 від 11 листопада 2016 року “Щодо факту перевірки зошитів вчителем початкових класів”

Лист МОН України №1/9-557 від 20.11.2015 “Щодо звернень про збір коштів”

Лист МОН України №1/9-272  від 29.05.2015 “Щодо своєчасної виплати працівникам галузі відпускних коштів і допомоги на оздоровлення”

Лист МОН України №1/9-209 від 22.04.2015 “Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту”

Лист МОН України №1/9-630 від 05.12.2014 “Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя”

Лист МОН України №1/9-586 11.11.2014 “Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи”

Лист МОН України №1/9-495 від 26.09.2014 «Щодо вдосконалення фахової майстерності вчителів іноземних мов»

Лист  МОН України №1/9-282 від 03.06.2014 “Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов”

Лист МОН України №14.1/10-1183 від 25.04.2014 “Про методичні рекомендації щодо особливостей навчання дітей-біженців”

Лист Міністерства № 1/9-209 від 18.04.2014 р. “Щодо використання робочих зошитів у початковій школі”

Лист МОН України №1/9-592 від 30.08.2013 “Оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин”

Лист МОН України №1/9-61 від 06.02.2008 р. “Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України №2/2-14-420 від 28.02.2007 р. “Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах”

Державна підсумкова атестація

Наказ МОНмолодьспорт, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 року №72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження ДПА учнів(вихованців) ЗНЗ за станом здоров’я»

Зовнішнє незалежне оцінювання

 Наказ УЦОЯО №160 від 02.11.2018 “Про затвердження загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року”

 Наказ УЦОЯО №158 від 22.10.2018 “Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року”

Наказ УЦОЯО №156 від 16.10.2018 “Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року”

 Наказ МОН України №1036 від 28.09.2018 “Про підготовку та проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

 Наказ МОН України від 22.09.2018 №931 “Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

 Наказ МОН України від 26.06.2018 № 696 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

Наказ УЦОЯО №152 від 18.10.2017 “Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року”

Наказ МОН України №150 від 13.10.2017 “Про проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання в 2018 році”

Наказ УЦОЯО №148 від 04.10.2017 “Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт ЗНО 2018 року”

Наказ УЦОЯО №147 від 02.10.2017 “Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року”

Наказ МОН України №1287 від 19.09.2017 “Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 1283 від 19.09.2017 року “Про підготовку до проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 1103 від 31 липня 2017 року “Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН України від 03.02.2016 №77 “Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти”  

Наказ МОН України №1277 від 11.12.2015 “Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання”

Наказ МОН України №1107 від 26.10.2015 “Про закріплення зон обслуговування за регіональними центрами оцінювання якості освіти”

Наказ МОН України від 16.03.2015 №300 “Про затвердження Порядку визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання”

Наказ МОН України від 16.03.2015 №299 “Деякі питання колегіальних робочих органів з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання”

         ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затверджене наказом МОН України від 16 березня 2015 року № 299

  Лист МОН України №1/9-559 від 18.09.2018 “Щодо онлайн-підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання”

Лист МОН України №2.2.-1671 від 14.07.2017 “Про проведення пробного ЗНО творчим об’єднанням “Соняшник”

Лист МОН, МОЗ України № 04.01.17/3426/1/9-74 від 10.02.17 року “Щодо участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”