Закон України “Про освіту” (набрав чинності 28.09.2017)

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”

Постанова КМУ № 684 від 13.09.2017 року “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів”

Закон України “Про професійний розвиток працівників” (від 12.01.2012 №4312-VІ)

Закон України “Про інноваційну діяльність” (від 04.07.2002 №40-ІV)

Державний стандарт початкової загальної освіти (набрав чинності з 01.09.2012)

Державний стандарт повної загальної середньої освіти (поступово набрав чинності з 01.09.2013)

Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Проект Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки

Указ Президента України від 13.10.2015 №580/2015 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 року № 72-р «Деякі питання участі України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018»

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя” від 18 грудня 2006 року

(нове) Нова українська школа

Лист МОН України № 1/9-73 від 01.02.2018 “Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії онлайн-освіти ЕdЕга”

Наказ МОН України № 97 від 05.02.2018 року “Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках”

Наказ МОН України № 34 від 15.01.2018 року “Про деякіорганізаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи”

Наказ МОН України №1021 від 13.07.2017 “Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня”

Розпорядження КМУ № 903-р від 13.12.2017 року “Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»”

Концептуальні засади реформування середньої освіти “Нова українська школа” (15 МБ)

Навчальні програми

Навчальні програми для 1-4 класів

Навчальні програми 5-9 класи

Навчальні програми 10-11 класи  (див. табличку внизу сторінки за даним посиланням)

Електронні підручники

Підручники для учнів 1, 2, 5 класів

Електронні версії підручників для учнів 9-х класів

Методичні рекомендації

Лист МОН України №1/9-436 від 09.08.2017 ” Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”

Лист МОН України №1/9-413 від 27.07.2017 “Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році”

Лист №2/2-14-1907-15 від 21.09.2015 “Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України №1/9-305 від 26.06.2015 “Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році”

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2017 р., №№ 13-16 (566-569)

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2016 р., №№ 13-16 (542-545)

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2015 р., №№ 13-16 (518-521)

Інструктивно-методичні рекомендації з базових дисциплін // Газета “Майбуття”, липень-серпень 2014 р., №№ 13-16 (494-497)

Лист МОН України №1/9-433 від 29.08.2014 “Рекомендації щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році”

Лист МОН України №1/9-368 від 24.05.2013 “Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі”

Лист МОН України №1/9-426 від 01.06.2012 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін”

Лист МОН України №1/9-454 від 09.06.2011 “Про особливості організації навчально-виховного процесу в ЗНЗ в 2011/2012 н.р.”

Лист МОН України №1/9-580 від 21.08.2010 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році”

Накази

Наказ МОН України №1541 від 24.11.2017 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 №995”

Наказ МОН № 1378 від 13.10.17 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти” 

Наказ МОН України №1112 від 02.08.2017 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів y 2017/2018 навчальному році”

Наказ МОН України №860 від 19.06.2017 “Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2018”

Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 “Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН України №784 від 01.06.2017 “Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2021 роки”

Наказ МОН України від 05.10. 2016 р. № 1196 «Про розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти»

Наказ МОН України від 19.08.2016 № 1009 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222”  (Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи)

Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм 1-4 класів загальноосвітніх навчальниї закладів»

Наказ МОН України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН України №412 від 08.04.2015  “Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів” (Інструкція додається)

Наказ МОНмолодьспорту № 1239 від 28.08.2013 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

Наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 1060 від 01.10.2012  “Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси”

Наказ МОН України №996 від 30.08.2011 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”

Наказ МОН України №496 від 03.06.2008 “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОН України №522 від 07.11.2000 “Про затвердження положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”

Листи

Лист МОН України № 1/9-88 від 09.02.2018 “Про відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського”

Лист МОН України № 1/9-74 від 01.02.2018 “Щодо застосування державної мови в освітній галузі”

Лист МОН України №1/9-554 від 13.10.2017  “Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»”

Лист МОН України №1/9-508 від 19.09.2017 “Про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2018”

Лист МОН України №1/9-495 від 14.09.2017 “Про проведення VІIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”

Лист МОН України №1/11-8269 від 17.08.2017 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах”

Лист МОН України №1/9-315 від 07.06.2017 “Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України №1/9-288 від 23.05.2017 “Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул”

Лист МОН України № 2/2-14-2401-16 від 11 листопада 2016 року “Щодо факту перевірки зошитів вчителем початкових класів”

Лист МОН України №1/9-557 від 20.11.2015 “Щодо звернень про збір коштів”

Лист МОН України №1/9-272  від 29.05.2015 “Щодо своєчасної виплати працівникам галузі відпускних коштів і допомоги на оздоровлення”

Лист МОН України №1/9-255 від 22.05.2015 “Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю”

Лист МОН України №1/9-209 від 22.04.2015 “Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту”

Лист МОН України №1/9-630 від 05.12.2014 “Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя”

Лист МОН України №1/9-586 11.11.2014 “Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи”

Лист МОН України №1/9-495 від 26.09.2014 «Щодо вдосконалення фахової майстерності вчителів іноземних мов»

Лист  МОН України №1/9-282 від 03.06.2014 “Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов”

Лист МОН України №14.1/10-1183 від 25.04.2014 “Про методичні рекомендації щодо особливостей навчання дітей-біженців”

Лист Міністерства № 1/9-209 від 18.04.2014 р. “Щодо використання робочих зошитів у початковій школі”

Лист МОН України №1/9-592 від 30.08.2013 “Оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин”

Лист МОН України №1/9-61 від 06.02.2008 р. “Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист МОН України №2/2-14-420 від 28.02.2007 р. “Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах”

Державна підсумкова атестація

Лист МОН України № 1/9-66 від 31.01.2018 року “Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти”

Лист МОН України № 1/9-27 від 22.01.2018 “Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2017/18 навчальному році”

Лист МОН України № 1/9-149 від 13.03.17 року “Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році”

Наказ МОН України від 30.12.2016 № 1696 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 р. № 1272”

Наказ МОН України від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

Наказ МОН України №1547 від 30.12.2014 “Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” (додається Положення)

Наказ МОНмолодьспорт, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 року №72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження ДПА учнів(вихованців) ЗНЗ за станом здоров’я»

Зовнішнє незалежне оцінювання

Наказ УЦОЯО №152 від 18.10.2017 “Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року”

Наказ МОН України №150 від 13.10.2017 “Про проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання в 2018 році”

Наказ УЦОЯО №148 від 04.10.2017 “Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт ЗНО 2018 року”

Наказ УЦОЯО №147 від 02.10.2017 “Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року”

Наказ МОН України №1287 від 19.09.2017 “Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 1283 від 19.09.2017 року “Про підготовку до проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН України № 1103 від 31 липня 2017 року “Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”

Наказ МОН України від 03.02.2016 №77 “Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобути вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти”  

Наказ МОН України №1277 від 11.12.2015 “Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання”

Наказ МОН України №1107 від 26.10.2015 “Про закріплення зон обслуговування за регіональними центрами оцінювання якості освіти”

Наказ МОН України від 16.03.2015 №300 “Про затвердження Порядку визначення
результатів зовнішнього незалежного оцінювання”

Лист МОН України №2.2.-1671 від 14.07.2017 “Про проведення пробного ЗНО творчим об’єднанням “Соняшник”

Лист МОН, МОЗ України № 04.01.17/3426/1/9-74 від 10.02.17 року “Щодо участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”